På grunn av lite snø og manglande skuterføre ser vi oss nødd til å utsetje vinterslaktinga til etter jul. Ny dato for inntak av rein i Fugelsætrene blir den 10. januar. Vi sel heile skrottar av bukk, simle og kalv, samt hjerte og tunge. Pris kr 135,- pr kg. Tilbodet...