På grunn av lite snø og manglande skuterføre ser vi oss nødd til å utsetje vinterslaktinga til etter jul. Ny dato for inntak av rein i Fugelsætrene blir den 10. januar.
Vi sel heile skrottar av bukk, simle og kalv, samt hjerte og tunge. Pris kr 135,- pr kg. Tilbodet gjeld for private til eige forbruk. For bestilling av kjøtt, ta kontakt med Pål Arne Snerle på: a-snerle@online.no