Haustslaktinga på Valdresflya vert i år den 14. og 15. september. Vi sel heile skrottar av bukk, simle og kalv, samt hjerte og tunge. Pris pr kg er 135,- kroner. For bestilling av kjøtt, ta kontakt med Pål Arne Snerle på: a-snerle@online.no