Haustslakting 2021

jun 4, 2021

Haustslaktinga på Valdresflya vert i år den 13. og 14. september. Vi sel heile skrottar av bukk, simle og kalv, samt hjerte og tunge. Pris pr kg er 130,- kroner. For bestilling av kjøtt, ta kontakt med Pål Arne Snerle på: a-snerle@online.no