Det er planlagt inntak av rein på Grønhøa tysdag den 5. desember. Slaktinga vert den 6. desember. Vi sel heile skrottar av kalv, samt hjerte og tunge. Pris pr kg er 160,- inkl mva. For bestilling av kjøtt, ta kontakt med Pål Arne Snerle på: a-snerle@online.no