3 (1)

«Aar 1942, d.26.1 samledes undertegnede interesserte for å drøfte tamreindrift i Vågåfjellet».«Man enedes om å utstede følgende aksjeinnbydelse»:

Undertegnede innbyr herved til tegning av aksjer i Vågå Tamreinlag A/S

Lagets formål er tamreindrift, salg av reins-kjøtt, og artikler herav. Lagets kontor skal være i Vågå. Aksjekapitalen settes til min.50.000 og maks 120.000.

Kun de som er bosatt og skattepliktige i Vågå kan være aksjonærer. Bruksberettigede i Langmorkje statsalmenning har fortrinssrett ved tegning og ved senere overdragelse av aksjer.Tegning av aksjer foregår i tiden 20.2 1942- 7.3 1942.

Undertegnede:

Hans Tolstad, E.S. Berge, Thor Valbjør, Jakob J Sandbu, T.O.Lunn og E.Kvarberg. Til sammen kjøpte disse karene 166 aksjer. Første grunnsteinen var lagt for ny næringsvirksomhet i Vågå.

2 (4)
7

Bakgrunn

Interessen for tamreindrift i Vågå kom fordi det var lange tradisjoner for tamreindrift i Valdres. Og andre nabobygder hadde også starta opp. Både i Lom og Skjåk hadde de tamreinlag.

Grunnen til at disse 6 mennene stilte seg i spissen for dette, var ikke bare beite for husdyra men Jakob Sandbu skal ha uttalt følgende på ett 10 års jubileum på Bøverkinnshalsen i 1936: «der fjell-graset sluttar tek moseflyene til, berre reinen kan gjera seg nytte av dei veldige høgfjellsviddene.Dette er ein næringsveg for ei fjellbygd».

Grunnleggerne av Vågå Tamreinlag ville at at tamreinen i Vågå fjellet skulle eies av bygda-folk, og de ville ha aksjene mest mulig spredd rundt i kommunen. På den måten mente de att når andelen gikk til bygda-folket ville ikke fjellet bli solgt.

Vedtektene ble gjort d.24.3.42 og noen av de lød slik:-Berre folk bu-sette og skattepliktige i Vågå har høve til å teikne aksjar.

-Den som fløtt ut av bygda, misser retten til å ha aksjar.

-Kvar aksjonær kan ikkje ha meir enn 50 aksjar.

Anton Ryen(formann) Thor Valbjør

Jakop J Sandbu(varaformann)

Knut Skjellhaugen

Hans Tollstad

6
5

Beiteleie

Alt før konstitueringa i mars hadde styret skrevet kontrakt med Vågå fjellstyre om leie av beite. På disse vilkårene leide Vågå fjellstyre ut beite i fjellene i Vågå:

«Området mellom Gjende og sjoa elv i syd, Loms grense i nord, kan benyttes både til sommer og vinterhavn, således at de strekninger som til vanlig beites av bufe ikke må være belagt med tamrein i tiden mellom 1 juni og 1 oktober. Samme tid gjelder for området syd for Gjende og sjoa elv, grensende mot Heidal, N.Fron og Ø.Slidre. De øvrige områder som her ikke er nevnt, blir likeledes å benytte i den utstrekning som er mulig uten å støte an mot vanlig bufebeiting. Havneleien pr.dyr 1.1 hvert år, fastsettes for de første tre år til kr 1,25. Etter den tid har fjellstyret anledning til å forhøye leien med 0,50 pr.dyr, forutsatt helvekts-prisen, som i dag er 2,50 pr.kg- da er gjeldende. Skulle prisen etter den tid falle eller stige, blir havneleien å senke eller heve med 0.50 pr.dyr for hver 25% opp eller ned».

Beitekontrakten ble satt opp i samhold med fjelloven og ble gjort gjeldende i 10 år. Tamreinlaget forpliktet seg å ha gjetere som passet flokken, og i følge av avtalen skulle de ha rett på fjellstyrehyttene, så lenge de ikke var i veien for bufe-gjeterne.

Innkjøp av rein

Nå var alt lagt til rette for drift, og det stod bare igjen å kjøpe en reins-flokk.

D.22.12 1942 skrev styret i Tamreinlaget under en kontrakt med en reineier på Fosen som skulle avvikle. Dette var en flokk på rundt 650 dyr og de skulle avleveres i Sjodalen i mars/april 1943.

Den 17 mars i 1943 ble de tre første gjeterne ansatt: Erling Smedsmo, Mathias Bakerstuen(Smedsmo) og Thorbjørn Juvstad.

4 (1)
3 (1)

 

Det var lomsgjeteren Paulus Holtan som kom med den første reins-flokken til Vågå fra Fosen. Reinen ble transportert med tog til Hjerkinn, og derifra gikk den fjell-leies. Alt i starten av flyttingen mista de 200 dyr. Noen av disse fant de igjen i Skjåk og de ble fraktet til Vågå i lastebil året etter.

Nå var drifta i gang, de første årene førte med seg mange hinder og problemer, men de var godt fornøyde de entusiastene som drev flokken innover Sjodalen denne våren, om at de hadde kommet så langt.

Dette var starten på det som nå er Vågå Tamrein A/S.

Kilde: Vågå Tamreinlag A/L -50 år-

Skrevet av Ragnhild Jacobsen