Author: Ragnhild Jacobsen (page 2 of 4)

Priser på reinkjøtt under høstslakt på Valdresflye

Det blir mulig å få kjøpe reinkjøtt f.o.m d 16.9 fra kl 12.00 på slakteplassen på Valdresflye. Det vil bli slaktet både, kalv, bukk og simle.

Priser:

Helt slakt kr. 110 ink. mva pr. kg

Hjerter kr. 110 ink. mva pr. kg

Tunger kr. 110 ink. mva pr. kg

Lever av kalv kr 25,-

Høstslakt på Valdresflye

Det blir slakting av rein på Valdres flye 15- 16.9.2016, reinen blir tatt inn i gjerdet d.14.9. Slakteplassen ligger ca1 km nord for der herberget var.

For mere info. kontakt på Pål Grev på tlf.90899510 eller på mail.palgrev@frisurf.no

Jotunheimen reinsdyrfestival!!

Tamme reinsdyr skal få flere turister til Sjodalen

Se innslag om tamrein på nrk østnytt.

Ein dag i fjellet- Reinflytting med Vågå Tamrein a/s

Laget av Ola Vaagaasarøygard

Reinflokken er framme på vinterbeite ved Mukampen

Etter flere dager med flytting er reinen framme på vinterbeite. Flyttinga har gått fint og vi er glad vi er framme, det er ett veldig godt beite i det området så vi vet att reinen har det bra der borte.

Det ligger bilder fra flyttinga under «galleri» her inne og dere kan også følge oss på instagram «vagatamrein».

vinter 2014 104-001

Reinen er flyttet fra Gråhøi til Trollhøi

2016-02-23 15.53.09

Nok en fin dag på jobb og en vellykket reinflytting.

Foto: Øystein Vaagaasarøygard

Go Pro på en rein

 

 

Under vinterslakten i Januar 2016 kom en kar som heter Bjørn Varpeide. Han ville lage ett innslag og innunder skapingen av innslaget hans, hengte han ett Go Pro kamera på en rein.

Reinflytting fra Olashovda til Gråhøi

2016-02-18 12.04.01-1

 

D. 18.2 var Vågå Tamrein på flyttefot igjen, veien gikk fra Olashovda til Gråhøi. Alt gikk kjempefint. Bildet  er tatt på Flatningen.

Jotunheimen reinsdyrfestival

Reiselivsbedriftene Bessheim fjellstue, Gjendebåtene, Gjendesheim, Maurvangen fjellpark og Hindsæter fjellstue har gått sammen om ett samarbeid som skal hete «Reinens rike». Dette er også i samarbeid med Vågå Tamrein A/S. Målet med dette er å bygge opp en  merkevare som er forankret i råvarer som er lokale. Målet er å dra flere turister til Jotunheimen. I forbindelse med merkevare- prosjektet vil turistbedriftene i Sjodalen arrangere reinsdyrfestival i uke 40. Arrangementet skal handle om gode matopplevelser med rein og annen lokal mat. Det vil også bli arrangert guida turer til reinflokken i Vågå Tamrein A/S. Dette er ett arrangement de vil gjøre til en årlig tradisjon.

Vågårein vår 2010 023

Reinen er framme på Olashovda

2016-01-28 10.19.01

Bildet fra flytting av reinen fra Strondseterhøi til Olashovda.

 

Older posts Newer posts

© 2021 Vagarein

Theme by Anders NorenUp ↑