Author: Ragnhild Jacobsen (page 2 of 3)

Reinflokken er framme på vinterbeite ved Mukampen

Etter flere dager med flytting er reinen framme på vinterbeite. Flyttinga har gått fint og vi er glad vi er framme, det er ett veldig godt beite i det området så vi vet att reinen har det bra der borte.

Det ligger bilder fra flyttinga under «galleri» her inne og dere kan også følge oss på instagram «vagatamrein».

vinter 2014 104-001

Reinen er flyttet fra Gråhøi til Trollhøi

2016-02-23 15.53.09

Nok en fin dag på jobb og en vellykket reinflytting.

Foto: Øystein Vaagaasarøygard

Go Pro på en rein

 

 

Under vinterslakten i Januar 2016 kom en kar som heter Bjørn Varpeide. Han ville lage ett innslag og innunder skapingen av innslaget hans, hengte han ett Go Pro kamera på en rein.

Reinflytting fra Olashovda til Gråhøi

2016-02-18 12.04.01-1

 

D. 18.2 var Vågå Tamrein på flyttefot igjen, veien gikk fra Olashovda til Gråhøi. Alt gikk kjempefint. Bildet  er tatt på Flatningen.

Jotunheimen reinsdyrfestival

Reiselivsbedriftene Bessheim fjellstue, Gjendebåtene, Gjendesheim, Maurvangen fjellpark og Hindsæter fjellstue har gått sammen om ett samarbeid som skal hete «Reinens rike». Dette er også i samarbeid med Vågå Tamrein A/S. Målet med dette er å bygge opp en  merkevare som er forankret i råvarer som er lokale. Målet er å dra flere turister til Jotunheimen. I forbindelse med merkevare- prosjektet vil turistbedriftene i Sjodalen arrangere reinsdyrfestival i uke 40. Arrangementet skal handle om gode matopplevelser med rein og annen lokal mat. Det vil også bli arrangert guida turer til reinflokken i Vågå Tamrein A/S. Dette er ett arrangement de vil gjøre til en årlig tradisjon.

Vågårein vår 2010 023

Reinen er framme på Olashovda

2016-01-28 10.19.01

Bildet fra flytting av reinen fra Strondseterhøi til Olashovda.

 

Video fra flytting av reinen til Strondsæterhøi

Foto og film ved Ola Vaagaasarøygard

Reinen flyttet til Strondsæterhøi

2016-01-26 01.23.28

 

Mandag d.25.1 flyttet vi reinen fra Veslvass- fjellet, over Lemonsjøen og til Srondsæterhøi. Det gikk som en drøm. Neste stopp er Olashovda.

Vinterslakt 2016

Vågå Tamrein A/S vil takke kunder som møtte opp, og folk som var med å bidro til at dette ble en vellykket slakting.

Vi ønsker velkommen tilbake ved neste slakting.

_IGP6496

Vinterslakt utsatt!!

Slaktinga som vi skulle ha før jul, er nå utsatt til d.10.1.2016, på grunn av for dårlig føre velger vi å utsette til det blir mer snø. Inntak d.10.1.2016 og utsalg for kjøtt fra d.11.1.2016

Older posts Newer posts

© 2019 Vagarein

Theme by Anders NorenUp ↑