Det nærmer seg høstslakting av reinsdyr. Det blir slakting 16- 17 sept. Det blir salg av kjøtt ved slakteplassen på Valdresflye. For bestilling av  kjøtt, ta kontakt med Pål Arne Snerle på: a-snerle@online.no