Det nærmer seg høstslakting av reinsdyr. Hvis været holder seg bra, og alt går etter planen, så får vi reinen inn gjerdet d.18 sept. Det blir slakting 19- 20 sept.

Det blir salg av kjøtt ved slakteplassen på Valdresflye. For bestilling av  kjøtt, ta kontakt med Pål Grev på tlf.90899510. Det er mulig å få kjøpe hele slakt av bukk, simle og kalv. Prisen er 125 kr/kg. Det er i tillegg mulig å kjøpe hjerte og tunger for 125 kr/kg.