Det ble høst- slakt på Valdresflye i år også, bequerellene var lave, vektene var gode og selve prosessen med samling, inntak og slakting gikk som på skinner. Det ble slaktet 1111 rein og totalt hadde vi 3211 rein inne i gjerdet.

Vågå Tamrein A/S bruker mobilt slakteri, det vil si at dyrene blir avlivd og slaktet på stedet, Skrottene blir avlevert der oppe. Vi leverer også innmat, hjerte og tunge. Dette er kortreist mat og så hel- økologisk som det kan bli. Reinen er inne i gjerdet i max 72 timer. Hvorav halve flokken blir sluppet ut etter første dagen. Dyrevelferden har høyt fokus og vi mener vi gjør vårt beste for at reinen skal ha det så bra som mulig mens den er inne i gjerdet.

Målet er å slakte rundt 1600 rein i løpet av året, så de resterende skal slaktes i Januar/Februar under vinter- slaktingen. Vinter- slaktingen foregår i Fuglesetrene i Randsverk. Mere info om den kommer her inne når dato er bestemt.

For mere info ring Pål Grev på tlf: 90899510