Det blir slakting av rein på Valdres flye 15- 16.9.2016, reinen blir tatt inn i gjerdet d.14.9. Slakteplassen ligger ca1 km nord for der herberget var.

For mere info. kontakt på Pål Grev på tlf.90899510 eller på mail.palgrev@frisurf.no