Tamme reinsdyr skal få flere turister til Sjodalen

Se innslag om tamrein på nrk østnytt.