2016-02-18 12.04.01-1

 

D. 18.2 var Vågå Tamrein på flyttefot igjen, veien gikk fra Olashovda til Gråhøi. Alt gikk kjempefint. Bildet  er tatt på Flatningen.