Reiselivsbedriftene Bessheim fjellstue, Gjendebåtene, Gjendesheim, Maurvangen fjellpark og Hindsæter fjellstue har gått sammen om ett samarbeid som skal hete «Reinens rike». Dette er også i samarbeid med Vågå Tamrein A/S. Målet med dette er å bygge opp en  merkevare som er forankret i råvarer som er lokale. Målet er å dra flere turister til Jotunheimen. I forbindelse med merkevare- prosjektet vil turistbedriftene i Sjodalen arrangere reinsdyrfestival i uke 40. Arrangementet skal handle om gode matopplevelser med rein og annen lokal mat. Det vil også bli arrangert guida turer til reinflokken i Vågå Tamrein A/S. Dette er ett arrangement de vil gjøre til en årlig tradisjon.

Vågårein vår 2010 023