2016-01-28 10.19.01

Bildet fra flytting av reinen fra Strondseterhøi til Olashovda.